شاید نباید برای اولین مطلب این و بنویسم.

اما دلم گرفته خیلی داغونم به خاطر همه بدیهایی که توی دنیا هست و نمیگذاره هیچ کس به هیچ کسی اعتماد داشته باشه.

خدایا به امید رحمت تو هنوز چشم دارم...

/ 1 نظر / 6 بازدید
رضا

آخه من که چیزی از شما نمیدونم نمیتونم دلداریتون بدم اما به خدا توکل کنید همه چیز درست میشه ...[پلک][لبخند] [گل]