امان از موقعی که بخوایم کاری و بکنیم و امان از زمانی که نخوایم...

دیدین این پسرا رو؟ من تازگی ها هرکی از دوستام یا واسه خودم هم پیش اومده که پسرا بهشون میگن عاشقیم دوستتون داریم در حد بنز اما فقط دوست باشیم و یا خیلی چیزایی دیگه که .....

موندم اخه دروغ تا چه حدی مرد باشین بگین یه همبستر همخواب هم س ک س میخوایم کوفت میخوایم این چرت و پرت ها چیه که چاشنیش میکنین؟!!!

اونوقت ما دخترا هم دل رحم خاک بر سر

میدونم نصف شبی دارم چرت و پرت مینویسم اما حرصم گرفته خوب

باید پرو باشی و به خودت خودت خودت اول و اخر فکر کنی چون هیچ چیز و هیچ کس ارزش نداره جز پدر و مادر

/ 1 نظر / 7 بازدید
سارا

اره میبینی چه دیوث شدن