داره ازدواج میکنه. به همین راحتی.

نمیدونم باید ناراحت باشم یا خوشحال. نمیدونم باید برنجم یا ببخشم تمام این مدت تمام این حرفهارو، نمیدونم اصلاً باید از اون ناراحت باشم یا از وابستگانش....

اما حتماً ناراحتم که اینجوری یه دفعه دلم گرفت.

اما باز راضی ام به رضای خدا.

خدایا قلبم فشرده شده خیلی زیاد شاید بگی مقصر خودتی که بد و خوبت و نمیتونی تشخیص بدی و بهترین و مطمئن ترین راحت و امتحان کنی.

خدایا کمکم کن که بتونم کمکم کن که بتونم فراموش کنم بتونم بهترین راه و انتخاب کنم.

مطمئنم خودت بهتر میدونی هرچی گفتی قبول اما کمی به دل من هم نگاه کن.

دوستتدارم که همیشه در کنارمی.

/ 1 نظر / 6 بازدید
perham

بهشت کجاست؟ آنجا که دانایی است و آدم بدون دانش مثل تفنگ بدون خشاب است