خونه کوچولوی من عاشقتم عاشقتم که دارمت قربون دل مهربون و کوچیکت که هستی و همه حرفهای منو همه دل نوشته های منو هم غر غرام و گوش میکنی.

امروز روز خوبی بود سعی کردم که باشه شکرت اما ته دلم یه چیزی سنگینی میکنه شاید خودم مقصرش هستم اما بغض دارم و کمی عصبی کرده منو خدایا خودت کمکم کن. دلم نمیخواست اطرافیان متوجه این دگرگونی من بشن اما شدن همه فهمیدن من عصبی شدم این چند وقتی شایدم بودم اما الان خیلی بیشتر شده. این حال بدیم مامان و هم عصبی کرده چون هی بهش گیر میدم خدایا منو ببخشه.

امشب شاید بازم بیام و بنویسم

/ 3 نظر / 8 بازدید
فائزه

لحظات از آن توست؛ آبی، سبز، سرخ، سیاه، سفید رنگهایی را که بایسته است بر آنها بزن روزهایت رنگارنگ[گل]

سارا

همه چی درست میشه عزیزم.همه چیییییییییییییییییی[بغل] مرسی به خاطر ادرس[ماچ]