چقدر خوبه که آدم بتونه آدم باشه واقعاَ

من نمیدونم یعنی نمیفهمم که چرا الکی الکی دروغ میگیم بعد فکر میکنیم دیگران خرن اخه یکی نیست بگه خر خود خرتونین (البته ببخشیدا دور از جون شما) اگه ادم هیچی نمیگه دلیل بر ندونستن اون نیست بخدا میدونه به روتون نمیاره دیگه شما هم از خوبی اون استفاده نکنیییییییییییییید

/ 1 نظر / 6 بازدید
سارا

اره نمیدونم بعضیا چرا اینجوری ان